Lãnh đạo

Nguyễn Hoàng Thanh Nhàn
CEO

Công ty TNHH Hoàng Sa – Đổi mới từng ngày – Không ngừng vươn xa

Châu Thị Ánh Diễm
PHÓ GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Hoàng Sa – Niềm tin cho mọi công trình

Nguyễn Hoàng Sa
GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Hoàng Sa luôn mang đến những giá trị cốt lõi cho xã hội.

    Cart