Category Archives: Dự án

Đắk Lắk có thể thu hàng ngàn tỉ mỗi năm từ điện năng lượng mặt trời

điện năng lượng mặt trời

Theo tính toán của các chuyên gia, mỗi MWp điện năng lượng mặt trời thu lợi 1 tỉ đồng, nếu vùng đất giàu tiềm năng lượng mặt trời tại Đắk Lắk phát triển vài ngàn MWp thì sẽ thu một nguồn lợi rất lớn cho tỉnh